Reservist bij de Marine: iets voor u?

 

Uw vorming?

 

De selectie is open voor vrouwen en mannen en gebeurt via de Dienst Onthaal en Oriëntatie (DOO) van Defensie in Brussel (Neder-over-Heembeek). Eens geselecteerd, kan je als kandidaat-reservemilitair je opleiding aanvangen.

 

Defensie voorziet in een basisopleiding (vormingscyclus) en in voortgezette vormingen (in het kader van bevorderingen). Starten doen we met de basisvorming.

 

Ongeacht de gekozen personeelscategorie (kandidaat-reservevrijwilliger KRV, kandidaat-reserveonderofficier KROO of kandidaat-reserveofficier KRO), is de opleidingscyclus gelijk. Het volledig militair vormingsprogramma bedraagt maximum 6 tot 8 weken en dient te worden afgelegd in maximum 5 jaar (afhankelijk van je beschikbaarheid).

 

Het eerste deel van de opleiding (4 weken) gebeurt in een opleidingscentrum met internaat regime van maandag tot vrijdag en betreft de vereiste militaire houding en vaardigheden. Daarna volgt een opleiding “on the job” binnen de Marine. Het programma eindigt met een periode van evaluatie (1 week). Eens geslaagd voor de volledige opleiding, ga je van start als reservemilitair.

 

Uw carrière?

 

Wie voor de Marine kiest, kiest voor een internationaal bedrijf in een maritieme wereld in evolutie. Daar hoort een carrièreplan bij. Je kan bevorderd worden op basis van je anciënniteit (het aantal jaren waarin je de vereiste minimumprestaties hebt geleverd) of door beroepsproeven af te leggen.

 

Jaarlijks moet de reservemilitair een minimum aan prestaties uitvoeren, die, naargelang van de categorie waartoe hij behoort, kunnen variëren van 5 tot 7 dagen.

 

Voortgezette vormingen zijn voorzien voor reserveonderofficieren en reserveofficieren en zijn statutair indien de reservemilitair wil opklimmen in bepaalde hogere graden (door beroepsproeven). De vormingen worden voorafgegaan door een ingangstest met uitsluiting bij niet-slagen.

 

Voor meer informatie over de type-loopbanen per categorie (RO, ROO, RV) verwijzen we naar de volgende website:

 

http://www.mil.be/nl/de-reserve

 

Op enkele uitzonderingen na, ontvangt elke reservemilitair vanaf de eerste dag een wedde, in functie van de uitgevoerde prestaties en geniet hij van de sociale voordelen van de beroepsmilitairen. De wedde van de reservemilitair stemt overeen met de personeelscategorie (vrijwilliger, onderofficier en officier) waartoe hij behoort.

 

Uw profiel?

 

De Marine is momenteel bezig met een verjongingspolitiek. Ook bij de Reserve. Om deel uit te maken van de Reserve moet je:

 

•Belg of burger zijn van een lidstaat van de Europese Unie. Als je geen Belg bent, moet je voldaan hebben aan de militiewetten in het land van je nationaliteit; 

 

•De leeftijdslimiet (35/50 jaar) niet bereikt hebben;

  

•Nederlands of Frans kunnen spreken;

 

•Je verworven competenties ten volle willen aanwenden;

 

•Over een goede fysieke conditie en uithoudingsvermogen beschikken;

 

•Meertaligheid is een pluspunt;

 

•...

 

 

Voor meer informatie over de toelatingsvoorwaarden verwijzen we naar de volgende website:

 

http://www.mil.be/nl/de-reserve

 

Uw taak?

 

De Marine doet beroep op haar reservemilitairen om het actief kader aan te vullen, en dit op vrijwillige basis en beperkt in tijd. Expertise of knowhow zijn de troeven bij uitstek van elke reserve-militair.

 

Samen met je collega’s actieve militairen vorm je een team om de opdracht waaraan je werkt tot een goed einde te brengen.

 

Uw specifieke taak zal afhangen van uw competenties en van de noden van de Marine. Beschikt u over competenties en vaardigheden met een maritiem karakter? Beschikt u over competenties die niet aanwezig zijn binnen de Marine maar die nuttig kunnen zijn voor de Marine? Heeft u ervaring met het militaire milieu? Dan kan u deze competenties en vaardigheden ook uitoefenen binnen de Marine. Beschikt u niet om relevante ervaring of competenties? Hier ook zijn er opstaande plaatsen beschikbaar voor alle personeelscategorieën (reservevrijwilliger, reserveonderofficier en reserveofficier).

 

Voor meer informatie over de Marine verwijzen we naar de volgende website:

 

http://www.mil.be/nl/marine

 

Uw voordelen als burger?

 

De Marine biedt je een waaier aan voordelen.

 

•Je doet bijkomende beroepservaring op in een specifiek milieu. Het uitwisselen en opdoen van ervaring is een verrijking voor jezelf en je medewerkers.

  

•Je vergroot je kennissenkring.

  

•Je werkt in teamverband (soms als raadgever bij het commando). Zo worden je leadershipsvaardigheden aangescherpt.

 

•Je kunt promotie maken in het reservekader wat mee kan zorgen voor een beter imago onder je collega’s (al dan niet militairen).

 

•Als reservemilitair sta je met het ene been in de krijgsmacht en met het andere in de samenleving. Door reservemilitair te worden kies je om jouw competenties ten dienste te stellen van de Natie. Door jouw ervaringen en contacten tijdens je prestaties in de schoot van de Marine ben je de persoon bij uitstek die met kennis van zaken kan meespreken over onze taken en inzet. Je versterkt zo de band leger en Natie.

  

•Je wordt voor je prestaties verloond en je kunt van bepaalde voordelen genieten.

 

 

THE RESERVIST: TWICE A CITIZEN