Voorzitter KVMR Mar spreekt parlementsleden toe

 

 preview

 

Op 20 juni vond in de schoot van de Commissie Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een hoorzitting plaats rond de reserve. Na verscheidene sprekers waaronder Gen Maj Nulmans en Gen Maj Thys nam de voorzitter van KVMRMar het woord om de visie van de Marine rond de toekomst van de reserve die opgesteld werd in overleg met andere componenten en de verenigingen van reservisten uit de doeken te doen. Het werd een leerrijke dag voor de aanwezige parlementsleden die een duidelijk overzicht kregen van de huidige situatie van de reserve. Dat de huidige situatie dringend aan verandering toe was, werd voor de meeste parlementsleden duidelijk. KVMRMar zal uiteraard niet nalaten om verder te werken aan de ontwikkeling van het nieuwe concept van de reserve en om de belangen van de reserve van de Marine te verdedigen.