ResVet Mar 06 Jul 2020.png

 

Koninklijke Vereniging van het Reservekader en van de Veteranen van de Marine en de Royal Navy section belge vzw

 

De Koninklijke Vereniging van het Reservekader en van de Veteranen van de Marine en de Royal Navy section belge vzw is de nationale vereniging die alle Reserve militairen, veteranen, ex-militairen en ex-burgerpersoneelsleden van de Marine bijeen brengt, wat ook hun taal, graad of functie ook is of was (all-ranks en tweetalig).

 

 Deze vereniging verenigt, verbindt, promoot, informeert, vormt en herdenkt. Ze behartigt de belangen van de Reserve en van de veteranen van de Marine alsook, onrechtstreeks, de belangen van de Marine. De vereniging organiseert activiteiten ten voordele van haar leden maar ook ten voordele van de volledige Reserve van de Marine en, bij uitbreiding, ten voordele van de Marine zelf. Hierdoor vormt de vereniging een toegevoegde waarde ten dienste van de Natie als ambassadeur van de burgerwereld naar de Marine toe en van de Marine naar de burgerwereld toe, ter versterking van de band Leger – Natie.

 

De vereniging is het resultaat van de fusie op 01 februari 2021, op de dag van het 75-jarig bestaan van de Marine, van de "Koninklijke Vereniging der Militairen van het Reservekader van de Marine", afgekort "KVMR Mar" met de "Koninklijke Verbroedering der Oudstrijders van de Royal Navy section belge en Veteranen van de Marine", afgekort "RNSB & Be Navy Veterans".

 

De "Koninklijke Vereniging der Militairen van het Reservekader van de Marine", afgekort KVMR Mar en in het Frans: "Association Royale des Militaires du cadre de Réserve de la Marine", afgekort ARMR Mar werd opgericht in december 1949 als "Amicale des Officiers de Réserve de la Force Navale – Verbroedering der Reserveofficieren van de Zeemacht". Op 10 juni 1965 werd ze een vereniging zonder winstoogmerk onder de naam "Vereniging der Reserveofficieren van de Marine", afgekort VROMAR. Op 22 oktober 1999 werd de vereniging door de Koning gemachtigd om de titel van "Koninklijk" te voeren. Op 4 oktober 2008, kreeg de vereniging een all-ranks karakter en werd de naam gewijzigd naar "Koninklijke Vereniging der Militairen van het Reservekader van de Marine" met de volledige overname van de tradities van de vorige vereniging.

 

De "Royal Navy section belge (RNSB) 1940-1945" werd opgericht op 9 april 1946 te Oostende. Op 27 juni 1997 werd de vereniging een vereniging zonder winstoogmerk. Op 9 maart 2020 veranderde haar naam in "Koninklijke Verbroedering der Oudstrijders van de Royal Navy section belge en Veteranen van de Marine" afgekort "RNSB & Be Navy Veterans".

 

De vereniging is een actief lid van de Koninklijke Nationale Vereniging van Reserve Officieren (KNVRO vzw) en van SERVIO.

 

Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren dankzij de contact pagina op deze website.

 

U kan aansluiten bij onze vereniging door eenvoudige storting van 15 EUR op rekeningnummer (BE39 6711 6763 9919) met de vermelding “Lidgeld jaar” + uw naam en graad (indien toepasselijk). De betaling van het lidgeld geeft recht op kortingen op alle activiteiten van onze vereniging gedurende één jaar.

 

Door lidgeld te betalen aanvaardt u om de nieuwsbrief van de vereniging per email te krijgen.